Uprava
 

Nova uprava Udruženja izabrana je 27. januara 2012. godine

Predsjednik: U OSTAVCI OD 14. OKTOBRA 2015.

Potpredsjednik: Ćerimagić Selma

 

                                            Selma Ćerimagić                            

 

Upravni odbor:

Imamović Nermin


Pleho Derviša


Pamuk Alma


Mrđa Smilja


Daguda-Torlaković Arna


Mašić Nijaz


Zuko Aida

Nadzorni odbor:

Potur Suad
Šahinagić Esada
Rovčanin Behudin


Sekretar-blagajnik: Hajrulahović Samir (hajrulahovic@bih.net.ba)

Web design & update:
Udruženje nastavnika historije Kantona Sarajevo

 

 

Fojnička ahdnama iz 1463. godine

Bobovac