Uprava
 

Nova uprava Udruženja izabrana je 27. januara 2016. godine

Predsjednik: Ibričić Admir

Potpredsjednik: Čavčić Mevlida

 

                                                                 

Upravni odbor:Hasičić Asmir, predsjednik Upravnog odbora


Azerina Muminović, član


Marina Pocrnja, član


Mrđa Smilja, član


Aida Petković, član


Medžid Hasković, član


Snježana Melunović, član

Sekretar-blagajnik: Hajrulahović Samir (hajrulahovic@bih.net.ba) 

 

Fojnička ahdnama iz 1463. godine

Bobovac